/Files/images/00/nakaz_ris.png

Навчально-виховний комплекс «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області вул. Історична, 22, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53406

тел.(05665) 5-81-82, факс: 5-81-82, Е-mail: srednyayashkola5@gmail.com

Код ЄДРПОУ 24613954

НАКАЗ

03.09.2019 №220

Про використання мобільних телефонів під час освітнього процесу

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від № 910 від 07 серпня 2014 року «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420» та з метою якісного забезпечення організації освітнього процесу, поліпшення організації режиму роботи закладу освіти, захист цивільних прав усіх суб’єктів освітнього процесу та сприяння підвищенню якості й ефективності одержування освітніх послуг, а також гарантії психологічно комфортних умов освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Дозволити використання мобільних телефонів у закладі для забезпечення застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу лише з навчальною метою.

2. Дозволити користуватися мобільним телефоном лише під час перерв у беззвуковому режимі.

3. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон не повинен знаходитися на робочому місці.

4. Використання мобільних телефонів учнями дозволяється лише з дозволу учителя в окремих випадках:

4.1. У разі термінової необхідності здійснити телефонну розмову (як виняток, при травмуванні, розслідуванні, вирішенні питань оздоровлення та лікування) учень має отримати дозвіл учителя та скористатися телефоном за межами приміщення, де проходить навчальне заняття.

4.2. З дозволу учителя учень має право скористатися функціями калькулятора під час виконання практичних та лабораторних робіт, розв’язування складних задач з окремих предметів (математики, фізики, хімії, біології та ін.).

4.3. З дозволу вчителя учень має право використати функцію аудіопрогравача на уроках музики, заняттях вокальних гуртків.

4.4. Отримавши дозвіл вчителя, учень може скористатися телефоном для пошуку невідомого слова (терміну), тексту твору та інше.

5. Терміново зв’язатись з кимось по телефону можна тільки під час перерви.

6. Не залишати без догляду мобільний телефон, навіть коли ненадовго залишаєте своє робоче місце.

7. У разі порушення порядку користуватися мобільним телефоном вперше - порушнику висловити попередження із записом у щоденник, вдруге – вилучити телефон та повернути лише батькам без права наступного користування.

8. Відповідальність за збереження мобільних телефонів адміністрація та педагогічний колектив закладу не несе.

9. У випадку крадіжок мобільних телефонів адміністрація та вчителі не вживають жодних заходів щодо їх пошуку.

10. Заборонено фотографувати мобільним телефоном, робити звукові записи або ж знімати ним відео – як під час перерв, так і під час уроків, виховних годин.

11. Не використовувати чужі мобільні телефони в своїх цілях та повідомляти їх мобільні номери третім особам без дозволу.

12. Класним керівникам довести даний наказ до відома батьків та учнів закладу під підпис.

13. Інженеру-електронніку Лучковій А.С. розмістити інформацію щодо порядку використання мобільних телефонів під час освітнього процесу в закладі на сайті .

14. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Жур О.А.

Директор навчально- виховного комплексу«Марганецька загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів №5 – дошкільнийнавчальний заклад Марганецькоїміської ради Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

Навчально-виховний комплекс «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області вул. Історична, 37, м.Марганець, Дніпропетровська область, 53400, тел.(05665) 5-81-82, факс: 5-81-82, Е-mail: srednyayashkola5@gmail.com Код ЄДРПОУ 24613954

НАКАЗ

01.02.2019 № 29

Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації норм Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства» (зі змінами та доповненнями), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», відповідно дочастини третьої статті 8,частини третьої статті 15Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству», на виконання листа департаменту соціального захисту населення від 14.01.2019 року №319/0/192-19 «Регіональний план заходів на 2019-2020 роки щодо реалізації норм Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», з метою профілактики та протидії домашньому насильству,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити та ввести в дію план заходів щодо реалізації норм Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»(додаток).

2. Келипенко Т.М., педагога – організатора, призначити відповідальною за здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб.

Келипенко Т.М., педагогу – організатору:

2.1. Забезпечити проведення інформаційно – просвітницьких заходів, виховних програм, семінарів, тренінгів з питань запобігання та протидії домашньому насильству у тому числі стосовно дітей та за участі дітей.

Постійно.

2.2.Провести роз’яснювальну роботу з педагогами і батьками щодо

реалізації норм Закону «Про запобігання та протидію домашньому

насильству»

Лютий 2019 року.

2.3.Систематично проводити роботу по роз’ясненню положень наказу Міністерства освіти і науки України № 1047 від 02.10.2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами».

Протягом року.

3.Класним керівникам: Акалупіній Т.А., Вороніній Т.І., Булюк А.В.,Гордієн-

ко А.В., Лучковуій А.С., Павленко О.Д., Ковтун Ю.О.,Похиленко Ю.С., Пін-

чук Г.Д. Цехмістро О.М.; вихователям дошкільного підрозділу: Саморіз І.В., Романенко І.О., Малій Р.О.-

3.1.У разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, необхідно проінформувати адміністрацію закладу з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги.

3.2. Провести роз’яснювальну роботу щодо запобігання та попередження домашнього насильства на заняттях батьківського всеобучу.

Лютий - березень 2019 року.

4. Сафоновій О.О., учителю зарубіжної мови та літератури, поновити на офіційному веб-сайті закладу контактну інформацію про організації та установи, службу підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку домашнього насильства.

Лютий,2019 року.

Директор навчально - виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня

школи І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний

навчальний заклад» Марганецької

міської ради Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

З наказом ознайомлені:

Акалупіна Т.А

Булюк А.В.

Вороніна Т.І.;

Гордієнко А.В.

Жур О.А.

Мала Р.О.

Романенко І.О.

Келипенко Т.М.

Ковтун Ю.О.

Лучкова А.С.

Павленко О.Д.

Похиленко Ю.С.

Пінчук Г.Д.

Романенко І.О.

Цехмістро О.М.

Додаток до наказу директора

навчально – виховного комплексу

«Марганецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5»

від 01.02.2019 р. №29

План заходів щодо реалізації норм Закону

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

на 2019 рік

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Виконавець
1. Батьківські збори «Про запобігання і протидію домашньому насильству» 22.03.2019 Келипенко Т.М.
2. Надання консультаційної допомоги з питань запобігання і протидії домашньому насильству Протягом навчального року Класні керівники
3. Проведення інформаційних заходів з метою формування нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини Протягом навчального року Адміністрація закладу, Класні керівники, Визователі дошкільного підрозділу
4. Поповнення сайту закладу матеріалами щодо запобіганню та протидії домашньому насильству Постійно Інженер – електронік Сафонова О.О.
5. Круглий стіл «Дитина має право на щасливе дитинство» ( засідання методичного об’єднання класних керівників) 25.03. 2018 року Лучкова А.С.
6. Проведення соціально-психологічного дослідження серед вихованців, з метою визначення станів тривожності, фрустрації, агресивності Грудень 2018 року Класні керівники, вихователі
7. Проведення акції «16 днів без насилля» Жовтень 2019 року Педагог - організатор
8. Печа – куча ««Насильство в сім’ї. Гендерне насильство», «Безконфліктне спілкування з однокласниками» Листопад 2019, .
9 Відеолекторій за тематикою: «Жертва», «Якщо я не повернусь», «Домашнє насильство», «Чи знаєш ти права людини?», «Що таке насилля?», «Відповідальне батьківство», «Мій дім – моя фортеця», «Яку поведінку вважати насильницькою?», «Домашнє насильство - це як?» Протягом 2019 року Келипенко Т.М., класні керівники
10 Виставки плакатів, фоторобіт, конкурси малюнків, марафони листів дітей до батьків, за темами: - «Мій улюблений світ – без насильства», - «Світ без насильства» - «Права дитини в малюнках». Протягом 2019 року вересень 2019 р. жовтень 2019 р. лютий 2019 р. Келипенко Т.М., класні керівники
Кiлькiсть переглядiв: 3327

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.